https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - Prof. dr Nikola Mićić

  • Član Senata Univerziteta u Banjaluci (2012. - 2016.);
  • Član Upravnog odbora Univerziteta u Banjaluci (2008. - 2012.)
  • Član Savjeta Univerziteta u Banjaluci u dva mandata (2002.-2006.) i zamjenik predsjednika Savjeta (2004.-2006.)
  • Član Savjeta Poljoprivrednog fakulteta (2002.-2003.)
  • Dekan Poljoprivrednog fakulteta u tri mandata (2003., 2005. i 2007. godine)
  • Prodekan za nastavu na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjaluci (2002 - 2003)
  • Prodekan za naučnoistraživački rad na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjaluci (1999 - 2001)
  • Direktor Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjaluci (2009. - 2011.)
  • Rukovodilac studijskog programa Biljna proizvodnja (2009. - 2013.)
  • Šef Katedre za biometriku, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci (2012.-2016.)
  • Šef Katedre za oplemenjivanje i genetiku biljaka, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci (2009.-2012.)
  • Rukovodilac postdiplomskih studija Poljoprivrednog fakulteta Univerzitea u Banjaluci (1999.-2003.)

https://www.high-endrolex.com/10